Dziś mamy: środę, 13-11-2019, a do końca roku pozostało: 49 dni, imieniny: Benedykta, Stanis?awa, Miko?aja

  Informacje ogólne
  Misja przedszkola
  Wizja
  Rekrutacja
  Tradycje przedszkola
  Status prawny
  Zakres działania
  Organizacja pracy
  Obszar działania
  Statut
  Regulamin organizacyjny
  Organy Przedszkola
  Kadra
  Godziny pracy
  Prawa dziecka
  Obowiązki dziecka
  Osiągnięcia przedszkola
  Regulamin Rady Rodziców
  Regulamin Rady Pedagogicznej
  Program Wychow.Profilak.
  Komunikaty
  Skargi i wnioski
  Numery kont bankowych
  Finanse przedszkola
  Dokumenty kontroli
  Rejestry, ewidencje, archiwa
  Udostępnianie informacji
  Rejestr zmian
  Instrukcja obsługi BIP
  Dane adresowe
  Redakcja
STATUS PRAWNY
Publiczne Przedszkole nr 8 "Promyk" w Wałczu jest placówką publiczną i działa na podstawie:
  • Aktu Założycielskiego z dnia 1 marca 1985 r.
  • Konwencji o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 r.
  • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.).
  • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 56 poz. 557 z 1997 r. zmianami).
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61 poz. 624 z późn. zm.).
  • Statutu Publicznego Przedszkola Nr 8 „Promyk”.
  • Uchwała Nr IV/s XXI/165/04 z dnia 23 listopada w sprawie nadania nazwy Przedszkolu Nr 8 w Wałczu.
Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Miasta Wałcz.
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Zachodniopomorski Kurator Oświaty w Szczecinie.
Na czele przedszkola stoi dyrektor.


Data ostatniej aktualizacji: 06-04-2017.
Wprowadzający zmiany: Sławomir Śledzik, osoba odpowiedzialna za treści: Halina Minkowska.
   do góry       do góry