Dziś mamy: czwartek, 12-12-2019, a do końca roku pozostało: 20 dni, imieniny: Joanny, Aleksandra

  Informacje ogólne
  Misja przedszkola
  Wizja
  Rekrutacja
  Tradycje przedszkola
  Status prawny
  Zakres działania
  Organizacja pracy
  Obszar działania
  Statut
  Regulamin organizacyjny
  Organy Przedszkola
  Kadra
  Godziny pracy
  Prawa dziecka
  Obowiązki dziecka
  Osiągnięcia przedszkola
  Regulamin Rady Rodziców
  Regulamin Rady Pedagogicznej
  Program Wychow.Profilak.
  Komunikaty
  Skargi i wnioski
  Numery kont bankowych
  Finanse przedszkola
  Dokumenty kontroli
  Rejestry, ewidencje, archiwa
  Udostępnianie informacji
  Rejestr zmian
  Instrukcja obsługi BIP
  Dane adresowe
  Redakcja
SKARGI I WNIOSKI
Skargi i wnioski mogą być wnoszone:
 1. ustnie do protokołu
 2. pisemnie z uwzględnieniem
  1. daty wniesienia skargi/wniosku
  2. imienia, nazwiska i adresu składającego skargę/wniosek
  3. zwięzłego określenia sprawy
  4. popisu składającego skargę/wniosek
  5. imienia i nazwiska przyjmującego skargę/wniosek
Sprawy wychowanków i rodziców załatwiane są od poniedziałku do piątku w godz. pracy Przedszkola. Dyrektor Przedszkola przyjmuje skargi/wnioski codziennie w godz. 8:30 – 15:00;
w poniedziałek i piątek w godz. 8:30 -10:30


Data ostatniej aktualizacji: 06-04-2017.
Wprowadzający zmiany: Sławomir Śledzik, osoba odpowiedzialna za treści: Halina Minkowska.
   do góry       do góry