Dziś mamy: czwartek, 12-12-2019, a do końca roku pozostało: 20 dni, imieniny: Joanny, Aleksandra

  Informacje ogólne
  Misja przedszkola
  Wizja
  Rekrutacja
  Tradycje przedszkola
  Status prawny
  Zakres działania
  Organizacja pracy
  Obszar działania
  Statut
  Regulamin organizacyjny
  Organy Przedszkola
  Kadra
  Godziny pracy
  Prawa dziecka
  Obowiązki dziecka
  Osiągnięcia przedszkola
  Regulamin Rady Rodziców
  Regulamin Rady Pedagogicznej
  Program Wychow.Profilak.
  Komunikaty
  Skargi i wnioski
  Numery kont bankowych
  Finanse przedszkola
  Dokumenty kontroli
  Rejestry, ewidencje, archiwa
  Udostępnianie informacji
  Rejestr zmian
  Instrukcja obsługi BIP
  Dane adresowe
  Redakcja
FINANSE PRZEDSZKOLA
Publiczne Przedszkole nr 8 "Promyk" w Wałczu działa jako jednostka budżetowa Gminy Miejskiej Wałcz. Przedszkole jest jednostką budżetową, posiada roczny plan finansowy, który jest częścią budżetu gminy, prowadzi gospodarkę finansową oraz materiałową zgodnie z zasadami prawa finansowego.

Na podstawie § 5 Statutu odpłatność za pobyt dzieci w Przedszkolu ustala organ prowadzący. Świadczenia Przedszkola wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego są odpłatne i nie podlegają zwrotowi.

W przypadku nieobecności dzieci w Przedszkolu opłata za wyżywienie dziecka w miesiącu następującym po miesiącu, w którym było nieobecne, podlega zmniejszeniu za każdy dzień nieobecności dziecka w miesiącu poprzednim – Statut § 15.

Data ostatniej aktualizacji: 06-04-2017.
Wprowadzający zmiany: Sławomir Śledzik, osoba odpowiedzialna za treści: Halina Minkowska.
   do góry       do góry