Dziś mamy: czwartek, 12-12-2019, a do końca roku pozostało: 20 dni, imieniny: Joanny, Aleksandra

  Informacje ogólne
  Misja przedszkola
  Wizja
  Rekrutacja
  Tradycje przedszkola
  Status prawny
  Zakres działania
  Organizacja pracy
  Obszar działania
  Statut
  Regulamin organizacyjny
  Organy Przedszkola
  Kadra
  Godziny pracy
  Prawa dziecka
  Obowiązki dziecka
  Osiągnięcia przedszkola
  Regulamin Rady Rodziców
  Regulamin Rady Pedagogicznej
  Program Wychow.Profilak.
  Komunikaty
  Skargi i wnioski
  Numery kont bankowych
  Finanse przedszkola
  Dokumenty kontroli
  Rejestry, ewidencje, archiwa
  Udostępnianie informacji
  Rejestr zmian
  Instrukcja obsługi BIP
  Dane adresowe
  Redakcja
MISJA PRZEDSZKOLA
W atmosferze życzliwości, serdeczności, wzajemnego szacunku kształtujemy pozytywne cechy charakteru i przygotowujemy dzieci do podjęcia roli ucznia.

Wspieramy indywidualny potencjał, kształtujemy pozytywny obraz własnej osoby. Uczymy akceptacji, tolerancji i gotowości niesienia pomocy innym, poszanowania godności osobistej i każdego człowieka.

Kreujemy postawy otwartości, odpowiedzialności, rzetelności, kreatywności, szukania sposobów, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji.

Uczymy wytrwałości w dążeniu do celu, przygotowujemy do pełnienia ról społecznych. Oferujemy ciekawe wszechstronnie wspierające sytuacje wychowawczo- edukacyjne.

Efektywnie współpracujemy z rodzicami, spełniamy oczekiwania udziałowców.

Dajemy wychowankom równe szanse.

Integrujemy dzieci w grupach, ze społecznością przedszkola, środowiskiem lokalnym i przyrodniczym.

Pracujemy rzetelnie, nowocześnie, efektywnie.

powiększ powiększ

Data ostatniej aktualizacji: 06-04-2017.
Wprowadzający zmiany: Sławomir Śledzik, osoba odpowiedzialna za treści: Halina Minkowska.
   do góry       do góry