Dziś mamy: środę, 13-11-2019, a do końca roku pozostało: 49 dni, imieniny: Benedykta, Stanis?awa, Miko?aja

  Informacje ogólne
  Misja przedszkola
  Wizja
  Rekrutacja
  Tradycje przedszkola
  Status prawny
  Zakres działania
  Organizacja pracy
  Obszar działania
  Statut
  Regulamin organizacyjny
  Organy Przedszkola
  Kadra
  Godziny pracy
  Prawa dziecka
  Obowiązki dziecka
  Osiągnięcia przedszkola
  Regulamin Rady Rodziców
  Regulamin Rady Pedagogicznej
  Program Wychow.Profilak.
  Komunikaty
  Skargi i wnioski
  Numery kont bankowych
  Finanse przedszkola
  Dokumenty kontroli
  Rejestry, ewidencje, archiwa
  Udostępnianie informacji
  Rejestr zmian
  Instrukcja obsługi BIP
  Dane adresowe
  Redakcja
WIZJA
Publiczne Przedszkole Nr 8 jest placówką niepowtarzalną, jedyną w swoim rodzaju. Uwzględnia uwarunkowania lokalne, otwarte jest na potrzeby środowiska. Każde dziecko wspierane jest indywidualnie, ma warunki do samorealizacji i twórczej aktywności. Stosowane są ciekawe, nowoczesne metody i formy pracy. Dzieci przejawiają społecznie akceptowane postawy, odczuwają potrzebę niesienia pomocy słabszym i potrzebującym. Panuje przyjazna, serdeczna atmosfera, co sprzyja nabywaniu umiejętności i wiedzy. Jest wysoka odpowiedzialność o zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków. Dzieci przejawiają postawy proekologiczne i są starannie przygotowane do podjęcia systematycznej nauki w szkole. Udziałowcy przedszkola okazują zadowolenie z pracy i osiągnięć przedszkola.


Data ostatniej aktualizacji: 06-04-2017.
Wprowadzający zmiany: Sławomir Śledzik, osoba odpowiedzialna za treści: Halina Minkowska.
   do góry       do góry