Dziś mamy: czwartek, 12-12-2019, a do końca roku pozostało: 20 dni, imieniny: Joanny, Aleksandra

  Informacje ogólne
  Misja przedszkola
  Wizja
  Rekrutacja
  Tradycje przedszkola
  Status prawny
  Zakres działania
  Organizacja pracy
  Obszar działania
  Statut
  Regulamin organizacyjny
  Organy Przedszkola
  Kadra
  Godziny pracy
  Prawa dziecka
  Obowiązki dziecka
  Osiągnięcia przedszkola
  Regulamin Rady Rodziców
  Regulamin Rady Pedagogicznej
  Program Wychow.Profilak.
  Komunikaty
  Skargi i wnioski
  Numery kont bankowych
  Finanse przedszkola
  Dokumenty kontroli
  Rejestry, ewidencje, archiwa
  Udostępnianie informacji
  Rejestr zmian
  Instrukcja obsługi BIP
  Dane adresowe
  Redakcja
OSIĄGNIĘCIA PRZEDSZKOLA
 • Uzyskanie tytułu „Otwarte Przedszkole” za:
  • tworzenie warunków do wszechstronnej aktywności dziecka,
  • uwzględnianie indywidualnych możliwości każdego dziecka,
  • rozpoznawanie i wspomaganie dzieci z defektami rozwojowymi,
  • przygotowanie do kolejnego etapu edukacji jakim jest szkoła,
  • tworzenie podwalin do przyszłego rozwoju i dalszego życia dziecka,
  • wyposażanie w wiadomości i umiejętności pozwalające na osiąganie sukcesów w kolejnych etapach kształcenia.
 • Finalizacja przedsięwzięcia nadania imienia placówce.
 • Uzyskanie wyróżnienia w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym o tematyce ekologicznej.
 • Wypracowanie tradycji.
 • Efektywna wymierna współpraca z rodzicami, którzy są współgospodarzami, współorganizatorami i współrealizatorami procesu edukacyjnego.
 • Uroczystości wewnętrzne i środowiskowe prezentujące wiadomości i umiejętności wychowanków, ze szczególnym zwróceniem uwagi na tradycje i dorobek narodowy oraz sztukę ludowa.Data ostatniej aktualizacji: 06-04-2017.
Wprowadzający zmiany: Sławomir Śledzik, osoba odpowiedzialna za treści: Halina Minkowska.
   do góry       do góry